Strach - Ivan Saveľjevič Bedinskij

Strach je báseň od autora Ivan Saveľjevič Bedinskij. Nižšie máte Slovenský preklad tejto básne.

Ďakujeme webu Oracle911blog za preklad (Originál článku je dostupný na odkaze za básňou)

Ivan Saveľjevič Bedinskij

STRACH

Strach je výtvorom temných síl.

Od detstva nám ho vštepujú

A od narodenia až do mohýl

Nás skrze strach ovládajú

***

Strach otroctvo v ľuďoch zrodil,

On sprevádza ich život celý.

Len ten, kto strach v sebe zabil

Slobodný život si cení.

***

Strach ničí nervov tkáň,

Paralyzuje našu vôľu

Celý život mu platíme daň

Trápením, nešťastím i množstvom bôľu.

***

Odkiaľ že vzal sa démon-strach?

Zo slepoty duše,

Z neuznania Zákonov, čo sú na nebesiach, —

Do vedomia ich my nevpúšťame.

***

I, zapudzujúc Jemný Svet,

Prerušujeme spojenia s Vesmírom

Privolávame na hody sily nečisté,

Otvárame dvere chorobám.

***

Pochopte, ľudia, že nie Boh

Je Tvorcom nešťastí a mučení.

Trápenia naše – toť výsledok

Duchovných Zákonov prestúpení.

***

A podstata Zákonov Ducha je v tom:

Buď čestný v myšlienkach, slove i čine:

Čo zasejem, to zožnem:

Skutok následok pripravuje.

***

Za muky Boha neviň,

Nie od Neho je tvoje trápenie:

Ty žneš plody svojich konaní,

Oni sú Dané ti na pochopenie.

***

A bude tak od veku po vek

Pre všetky rody i potomkov po krvi:

Božie stvorenie – človek –

Je tvorcom nastávajúcich pokolení.

***

Pred Tvorcom utečie strach.

Všetko, čo určené je sudbou,

Vo všetkých systémoch a svetoch

Sa udeje samo sebou.

***

S Vesmírom spojenie obnov!

Ži život slobodný a dôstojný.

Pred Svetla a Lásky silou

Utečú nešťastia i vojny.

***

A nastane požehnaný vek

Pre našu hriešnu planétu,

Strach nepozná Človek

Na svojej ceste k Svetlu.

Tip: Skúste si precítiť báseň.

Báseň je prevzatá z webu:

Strach

Ďalšie odkazy

  • Späť na zoznam článkov