Prejav v angličtine, najčastejšie chyby

Každý z nás sa určite stretol, že mal niečo prezentovať v cudzom jazyku, napríklad v angličtine. Každý sme pri prejave urobili aj veľa chýb. Tu je zoznam pár z nich, aby sme si ich všimli a vedeli sa im dobudúcna vyvarovať.

 1. To many long sentences.
  Využívaš priliš veľa dlhých a komplikovaných viet, v ktorých sa publikum stráca. Vďaka dlhým vetám klesá zrozumiteľnosť aj celkový dojem z prejavu.
  Riešenie: Nahráme si prejav. Následne si vieme uvedomiť, že používame dlhé vety. Zapamätáme si dlhé myšlienky a snažíme sa ich skrátiť.
 2. Influent English.
  Nemusíme vedieť dostatočne dobre angličtinu alebo nemáme dostatočne nacvičený prejav. Náš prejav je kostrbatý, málo plynulý, využívame veľa slov ako ehm, hmm, veľa páuz.
  Riešenie: Niekoľko krát si zopakovať prejav naostro a nahrať na mobil. Potom si ho prehráme.
 3. Using Present tense instead of Past tense.
  Neustále využívame minulý čas aj tam, kde hovoríme o minulosti. V tej danej chvíli sme často veľmi zamestnaní a jednoducho si neuvedomíme, že používame iba prítomný čas. Nemusíme byť majster v angličtine a využívať všetkých xy anglických časov, ale využívanie Past Simple a Past Continous je základ.
  Riešenie: Uvedomiť si, kedy začneme hovoriť o minulosti.
 4. Do not have storyline.
  Nemáme pripravený obsah prezentácie a v prezentácii blúdime. Publikum nás nechápe a nedokáže sledovať náš prejav.
  Riešenie: Napísať si prejav. Neskôr si zapamätať najdôležitejšie body, ktoré chcem v prejave spomenúť.
 5. Using He instead of She.
  Mýlime sa v tretej osobe a namiesto používania slova ON používame ONA.
  Riešenie: Uvedomiť si, že chybu robíme. Cvičiť a počas opakovania hovoriť zámerne vety so She.

Ďalšie odkazy

 • Späť na zoznam článkov