Ako sa stať Breatheriánom

Breatherián je človek, ktorý nepotrebuje jesť, často nepotrebuje ani piť. Žije takpovediac zo vzduchu. Je zdravší, tiež pomalšie starne a je aj viac odolný voči chladu. Aj na Slovensku máme pár breatheriánov. Prinášam pár rád od nich, ako môžete začať žiť z prány aj vy.

V prvom rade neexistujú skratky. Nemôžete len tak z jedného dňa na druhý prestať jesť a veriť, že sa stanete breatheriánom. Už veľa ľudí si týmto spôsobom podlomilo zdravie či dokonca zomreli. Cesta k životu bez jedla je postupná a môže trvať aj niekoľko rokov. Súvisí s mentálnym nastavením, vnímaním vlastnej energie a s postupným obmedzením jedla.

Mentálne nastavenie

Prvým krokom je uvedomiť si, že všetko okolo nás aj v nás je spojené. Aj vzduch je energia. Aj voda je energia. Aj my sme energia. Všetko je energia, nazývaná aj slovami Chi alebo prána.

Zároveň potrebujete pripustiť možnosť, že môžete energiu prijať aj inak ako z jedla. Najprv si túto pravdu uvedomíte na úrovne mysle. Postupne si táto pravda môže raziť cestu aj do vášho podvedomia. Presunie sa zo stavu:

0. Nie je možný život bez jedla na:

  1. Myslím, že je to možné
    na:
  2. Viem, že je to možné
    a to na:
  3. Môžem to dosiahnuť aj ja

Veľmi môže pomôcť aj stretnutie s breatheriánom, aby ste sa presvedčili na vlastné oči, že takíto ľudia existujú.

Zároveň vás veľmi blokujú vaše podvedomé aj vedomé strachy, napríklad strach zo smrti, strach z hladu, či obyčajná odozva vášho hladného žalúdku.

Začnite cítiť vlastnú energiu

Aby ste si mohli uvedomiť energiu okolitých vecí, najprv si potrebujete uvedomiť svoju vlastnú energiu. Toto sú dve najznámejšie možnosti:

vedomé dýchanie
pôst

Postupné obmedzenie jedla

Iné zistenia: