Acceptance / Prijatie

(8. časť série ADAMU HOVORÍ)

Toto je 8. video v sérii „Adamu hovorí“. V tejto časti Adamu nadväzuje na minulú časť „Ako môžeme dosiahnuť Vedomie Jednoty.” Adamu vysvetľuje prvý zo šiestich Posvätných Krokov, nazvaný Prijatie.

 

Zdravím Vás moji priatelia,

Pokračujeme v diskusii o Šiestich Posvätných Krokoch (Six Sacred Steps). A ste nevideli predošlé časti série, prosím pozrite si ich. Každá časť plynule stavia na predchádzajúcich častiach.

Prijatie (Acceptance)

Prvý zo šiestich posvätných krokov sa volá „Prijatie“. Prijatie je nie len prvý zo šiestich posvätných krkov. Je to omnoho viac ako len krok. Prijatie je zároveň portál aj cesta.

Prijatie je cesta, ktorá vás dostane z počiatočného vedomia duality až ku vedomiu jednoty, z počiatočného vedomia obete až ku vedomiu tvorcu. A preto ho nazývam aj portál. Pretože ak sa naučíte ako ŽIŤ v prijatí a nie len si naň občas spomenúť a uvedomiť si ho, prijatie bude to omnoho viac ako len brána. Je to aj cesta. Skúste si uvedomiť, že ak zvýšite svoju úroveň vedomia, prekonáte vedomie obete, prekonáte svoje drámy a dosiahnete vedomie jednoty… vtedy plne objavíte prijatie v sebe samom a naučíte sa žiť v neustálom prijatí.

Prijatie je neskutočne silná vec.

Ak ste neprežili veľa životov učením sa prijímať, budete potrebovať veľa trpezlivosti, praxe aj energie naučiť sa prijímať v tomto živote. Niekedy budete aj tápať a pobabrete to. Prijmite to. Prijmite aj to, že ešte nie ste „tam“. Prijmite to, že ste uprostred svojho dobrodružstva, svojej životnej cesty. Prijmite aj to, že často sa dostanete do temných húštin úplne mimo vašej cesty a stratíte smer. To sa vám totiž musí stať a nemáte sa ako tomu blúdeniu vyhnúť. V skutočnosti neexistuje iná cesta, ako cesta domov, do vedomia jednoty. Preto prijatie je zároveň portál aj cesta, ktorá vás dovedie Domov.

Najlepšie sa učíme vďaka našim vlastným skúsenostiam. Preto vám ukážem ako prijímať pomocou vašich vlastných zážitkov. Prosím, prejdite si spoločne so mnou týmto cvičením.

Na začiatok vás poprosím, aby ste si vybrali vašu najväčšiu drámu vo vašom živote.

Doplňte túto vetu:

„Budem šťastný iba keď…“

Zamyslite sa, čo najväčšie a najhlavnejšie sa musí podľa vás vo vašom živote zmeniť, aby ste dosiahli šťastie a naplnenie.

Prosím, prestaňte nachvíľu čítať a až kým si nespomeniete na ten najväčší problém vo vašom živote. Pokračujte v čítaní až keď ste našli tento problém a doplnili ho do vety: „Budem šťastný iba keď…“

 

<Zastavte sa teraz>

 

Dobre. Už ste identifikovali tú najväčšiu drámu vo vašom živote.

Teraz si spoločne prejdeme krátkym cvičením. Poviem vám tajomstvo: svoju DRÁMU dokážete zažiť iba preto, že veríte presne tým presvedčeniam o sebe, ktoré v sebe dnes nosíte.

Ak časť vedomia vstúpi do života a získa tie isté skúsenosti, aké máte teraz vy, vďaka tomu sa dopracuje k presne tým istým presvedčeniam, aké máte teraz vy a nakoniec… bude si zažívať TÚ ISTÚ DRÁMU, akú dnes prežívate vy.

Inak to ani nemôže byť.

Deje sa to preto, že na základe vašich najhlbších životných presvedčení si volíte všetky svoje rozhodnutia.

Deje sa to preto, že vaše najhlbšie životné presvedčenia, vaše najhlbšie pravdy, ovplyvňujú všetky vaše rozhodnutia vo vašom živote. Ovplyvňujú okolnosti vášho narodenia, akí ľudia budú vašimi rodičmi, ako vyrastiete… aké skúsenosti vás budú formovať… vrátane presvedčení, v čom ste dobrí, čo dokážete a čo nedokážete, čo je možné či nemožné. Dokonca aj vrátane ľudí, akých vyhľadávate aj akých stretnete… Všetko, a to myslím naozaj VŠETKO, čo ste si vybrali, čo si aj naďalej vyberáte a budete vyberať, si vyberáte a filtrujete pomocou vašich presvedčení. Platí: Podľa toho, v čo veríte a čo si vyberáte, presne tam ide vaša životná energia. A kam pôjde vaša životná energia, tam budete smerovať aj vy. Veľmi v skratke, priatelia, život vám prinesie to života vždy len výsledky vašich najhlbších presvedčení.

A keď prežijete množstvo životov v dualite, je úplne zaručené, že si vybudujete veľmi veľa vrstiev presvedčení ohľadom oddelenosti (od seba, iných, sveta). Vo vašom systéme presvedčení budú mať pevné miesto strach, bolesť, hnev a pocit straty. A preto vám život dá to, čomu veríte. Uvidíte veľa úrovní drám vo vašom živote od globálnych cez národné, spoločenské, rodinné až po osobné. Tieto drámy sa budú vo vašom živote neustále opakovať.

Ak sa stotožníte a uveríte drámam… môžete si želať, aby veci a okolnosti boli iné, ako sú… môžete sa ich snažiť zmeniť… ale drámy sa vám aj naďalej budú opakovať, až kým nezmeníte svoje hlboké presvedčenia o sebe pod povrchom. Práve tieto vaše presvedčenia pozývajú drámy do vášho života.

Moji priatelia, je kritický dôležité, že tento princíp pochopíte. Vaša dráma nie je iba neočakávaná vec, ktorú zažijete vďaka náhode alebo smole. V skutočnosti si ju vytvárate sami a sami ju pozývate do života. To znamená: priťahujete si pretne to, čomu veríte.

A práve s drámami a presvedčeniami v tejto časti pracujeme. Postup cez Šesť posvätných krokov skutočne pomáha liečiť vaše presvedčenia. Začneme identifikovaním a pomenovaním vašich drám, ktoré sú niekde v hĺbke vašej mysle, vášho podvedomia a ubližujú vám. Následne začneme liečiť vaše presvedčenia a nahradíme ich niečím, čo je nekonečne viac silnejšie aj plné lásky. Počas tohto procesu objavíte, aká obrovská pravda je, že VY ste tvorca celej vašej reality. Pretože najprv potrebujete UVIDIEŤ vo svojom vlastnom živote, že ak vyliečite svoje presvedčenia, celý váš svet sa zmení. Zmena sa vám ukáže na miestach, kde ste mnoho krát bojovali, zlyhávali a nedokázali zmeniť situáciu, pretože ste zápasili so svoju drámou… zrazu zistíte, že celá dráma sa mení presne ruka v ruke s tým, ako sa meníte vy. Okolnosti vášho života sa začnú liečiť a urovnávať ruka v ruke s tým, ako budete liečiť a púšťať vaše presvedčenia.

Presne to tu robíme. Ale nemôžeme vyriešiť problém, pokiaľ nedokážeme správne pomenovať problém.

Ukážem to na príklade. Ak sa pozriete do zrkadla a v zrkadle uvidíte, že vaše vlasy sú strašné, budete chcieť zmeniť zrkadlo? Ako napríklad namaľovať si pekný účes na zrkadlo. Dráma je presne ako zrkadlo vašich presvedčení. Jednoducho vám ukazuje s absolútnou presnosťou, čo sa deje hlboko vnútri vo vašej psychike, bez vášho uvedomenia a pochopenia. Preto nedáva žiadny zmysel chcieť meniť drámu… vonkajšie okolnosti… presne ako snažiť sa zmeniť svoje vlasy premaľovaním odrazu v zrkadle.

Namiesto toho POUŽIJETE odraz v zrkadle, aby ste si upravili vaše vlastné vlasy. Vtedy zrazu ako keby zázrakom zistíte, že sa zmenil aj váš odraz v zrkadle. Presne tým istým spôsobom POUŽÍVATE drámy. Vďaka drámam pochopíte, čo sa deje vo vašom vnútri… následne pozmeníte váš vnútorný svet… a potom, ako keby zázrakom zistíte, že sa ZMENÍ aj dráma. Alebo aj kompletne zmizne zo života.

Ak pochopíte tento princíp, uvedomíte si, že nedáva zmysel byť nešťastný kvôli vašim odrazom v zrkadlách. Je to IBA odraz. Nemá zmysel protestovať a trvať na tom, že to musí byť inak, ako aktuálne je. Odraz v zrkadle iba JE. Zrkadlí vám, akí ste vy.

Vaša dráma tiež iba JE. Nedáva zmysel, aby ste boli kvôli nej nahnevaní, smutní alebo nepokojní. Práve tento prvý, oslobodzujúci krok, vám otvorí brány k novým možnostiam, posunie k správnym rozhodnutiam a prinesie vám do života reálne zmeny.

Prijmite drámu. Prijmite aj to, že všetko je presne také, akí ste vy.

Teraz spravíme krok, ktorý sa vám môže zdať čudný a možno nepohodlný. Budeme pokračovať v metafore o zrkadle. Poprosím vás, aby ste sa iba zastavili a chvíľu iba POZERALI do zrkadla. Iba pozorovali a vnímali. Aby ste pochopili, že „TAKTO vyzerajú moje vlasy práve teraz“. Bez predsudkov, bez kritiky. Iba jednoduché zhodnotenie. Hovorím o tom, ako PRIJAŤ obraz v zrkadle.

Prosím, spomeňte si na svoju drámu z predchádzajúceho kroku. Ale tento krát zmeníte prehlásenie. Vložíte svoju drámu do vety:

„Vyberám si prijať to, že (mnou pomenovaná dráma) je v mojom živote práve teraz a práve preto, že je presným odrazom mojich presvedčení.“

Poprosím, nechajte si čas na to, aby ste čo najlepšie naformulovali vaše prehlásenie. Nech toto prehlásenie čo najpresnejšie odráža vašu situáciu. Prosím urobte to teraz. Prosím (A toto je dôležité), povedzte toto vaše prehlásenie aj nahlas. Až potom odporúčam pokračovať v čítaní.

 

<Zastavte sa teraz>

 

Ako ste sa cítili? Zvláštne? Mali ste pocit, ako keby ste klamali sami sebe? Alebo ste povedali tieto slová a necítili ste nič? Alebo možno ste cítili pocit oslobodenia a sily?

Priatelia, akékoľvek vaše pocity sú v poriadku. Pokračujete v ceste spolu so mnou. Nepotrebujeme dôjsť do cieľa hneď v prvom kroku. Preto prosím, neznepokojujte sa, ako ste sa cítili po prehlásení. Iba si uvedomte vaše pocity. Prijmite to. Pretože práve počas prehlásenia ste urobili všetko potrebné, aby ste mohli prijať drámu. Zároveň vaša miera NEPRIJATIA drámy vám ukazuje mieru neprijatia okolo vás. Všetko mimo vás je mimo vašej kontroly. Nemôžete vytvoriť to, nad čím nemáte kontrolu. Ste obeťou týchto presvedčení. Práve s tým teraz pracujeme. Prijímame tieto situácie. Smerujeme do vášho vnútra. Všetky príčiny drám ležia vo vašom vnútri. Keď drámy prijmete, získavate silu aj možnosť ich zmeniť. Pochopíte, že všetky tieto drámy sú iba vaše. Vytvorili ste si ich vy sami. Získali ste skúsenosť a preto už dokážete tvoriť iným spôsobom.

Už chápete, prečo prvým a najdôležitejším krokom je prijatie?

Je tu ešte ďalších 5 krokov, pomocou ktorých budeme čistiť a upravovať naše vlasy pomocou zrkadla. Najprv však všetko kompletne prijmite. Toto je práca, ktorú potrebujete urobiť ešte pred začatím čítania druhej časti série. Dôrazne vás žiadam, nechajte si dostatok času na prijatie drám. Nechajte si na to aj niekoľko dní alebo viac. Posaďte sa do kruhu spolu s vašimi drámami. Povedzte nahlas, že prijímate drámy. Zamyslite sa nad nimi. Precíťte ich. Umožnite dráme, aby sa ukázala so všetkými svojimi odtienkami a prijmite každú jednu jej časť. Keď budete VEDIEŤ, že ste prijali, ste pripravení pokračovať.

Ak preskočíte tento krok, ďalšie kroky vám jednoducho nebudú správne fungovať. Ak ste neprijali, nemôžete tvoriť. Budete iba reagovať presne tak, ako doteraz… ako obete, ktoré sa snažia vyhnúť dôsledkom ich vlastných rozhodnutí a tvrdiť, že „snažil som sa ale nič sa nezmenilo!“. Tieto princípy vám nebudú fungovať preto, že ste ich odmietli pochopiť a snažili ste sa ich iba zneužiť. Inými slovami: neprijali ste.

Preto vám odporúčam, moji priatelia, dokončite si túto domácu úlohu. Napíšte si vaše prehlásenia o prijatí vašich drám. Opakujte si tieto prehlásenia, vnímajte ich a pozorujte, ako sa vaše drámy postupne menia a pomaly kráčate smerom k prijatiu.

Uvedomte si, ako sa počas drámy cítite. Posúva sa dráma „z vonku“ a objavujete ju čoraz viac „vo vašom vnútri“? Vnímajte, ako sa cítite. Všímajte si, že aj keď sa vaša dráma navonok nemení, menia sa vaše pocity pri jej prežívaní. Vnímajte, ako začínate cítiť viac pokoja, mieru aj vyrovnanosti.

A to je proces prijatia.

Prijatie prichádza vtedy, ak neprotestujete voči dráme. Nežiadate, že sa musí zmeniť.

Prijatie prichádza vtedy, keď prestanete súdiť drámu, seba, či iných, ktorí ju hrajú. Nič nie je zlé ani nesprávne. Je to iba dráma.

Prijatie prichádza vtedy, keď púšťate svoje predsudky a presvedčenia, že život má byť odlišný, ako je teraz. Toto JE cesta života, keď ste tým, kým ste. Život JE.

Prijatie prichádza vtedy, keď odpustíte všetkým, aby ste nakoniec zistili, že nie je čo odpúšťať.

Práve ste urobili jeden malý krok na vašej ceste a rozhodli sa prijať jednu z vašich drám. Gratulujem vám. Toto je prvý krok cesty. Už ste našli túto cestu, urobili prvý krok a jemne tušíte, kam smeruje táto cesta.

Moji priatelia, keby som vám mal hovoriť o všetkých skúsenostiach len ohľadom konceptu prijatia, hovorili by sme niekoľko rokov, kým by sme prešli takmer úplne všetko. Ako som naznačil, prežil som veľa životov osvojovaním si a zdokonaľovaním prijímania. Preto dnes, v tomto texte, som vám ukázal krátky prehľad čo prijatie je, aj aké môže byť žiť v prijatí.

Teraz je NA VÁS žiť tento princíp. Zobrať toto semienko prijatia, zalievať ho, starať sa oň, aby mohlo vyrásť v krásny kvet vo vašej duši. Vašim cieľom sa naučiť sa prijímať nielen iba jednu drámu, ale aj všetky vaše drámy. Nie len všetky vaše drámy, ale aj pochopiť a prijať princípy tvorby drám. A nie len princípy drám… ale aj princípy celého života. Moji milí priatelia, postupne sa k tomu dostanete. Budete prijímať naplno a dokonalo všetky odtienky života. A keď sa tam dostanete, budete veľkolepí. Stanete sa čistou, oslňujúcou bytosťou nekonečnej lásky a tvorivej sily. A toto vás čaká na ceste zvanej prijatie.

Ešte pred tým, než túto časť ukončím, rád vám odovzdám niekoľko odporúčaní:

Prvá rada:

Vyhraďte si každý deň čas na svoj spirituálny rozvoj. Nechajte si čas na bytie v PRÍTOMNOM okamihu. Čas na meditáciu. Ak neviete ako začať, požiadajte o podporu a nájdite si sprievodcu. Pomoc je vždy na blízku. Určite si vyhraďte časť každého dňa na objavovanie svojho vnútra a počúvanie svojej duši.

Druhá rada:

Pravidelne si vyhraďte čas na prevzatie zodpovednosti za váš život do vašich rúk. Tento čas môžete stráviť sami, ako aj stráviť ho spolu so svojim partnerom či blízkymi, ktorí vás chápu a rozumejú, kam smerujete. Vaše ciele a túžby. Toto je čas, kedy sa učíte vnímať seba a vaše drámy. Vďaka tomu sa dokážete lepšie rozhodnúť. Kráčať po ceste sebaliečenia aj sebarozvoja. Pozrite sa aj spätne na cestu, ktorú ste už prešli. Zisťujete, ktoré cesty sú užitočné a ktoré nie.

Je veľmi prínosné, ak nájdete skupiny podobne mysliacich duší, aby ste mohli navzájom diskutovať, ale aj učiť sa, inšpirovať, posúvať sa. Nájdite vo svojom okolí takýchto ľudí.

Moji milí priatelia, to je všetko, čo som vám chcel dnes odovzdať. Nabudúce poviem o druhom zo šiestich posvätných krokov. Zámer.

Milujem vás celým srdcom Jednoty.

Som Adamu z Monádskej Entity Plejádskej Civilizácie.


Originál článok v angličtine:

https://zingdad.com/publications/videos/the-adamu-speaks-series/145-8-acceptance

Poznámka autora prekladu:
Ďalšie časti momentálne nie sú preložené. Môžete si ich pozrieť v anglickom znení na Zingdad.com

https://zingdad.com/publications/videos/the-adamu-speaks-series

Ak viete dobre anglicky, môžete zaslať aj preklady ďalších častí a tak pomôcť aj ostatným.

Ďalšie odkazy

  • Späť na zoznam článkov