7 tipov ako povedať výborný prejav

Každý z nás sa už stretol s tým, že si mal pripraviť prejav. Tento článok popisuje najväčšie tipy, ako dokážete zlepšiť svoj prejav s čo najmenšou námahou.

 1. Tvorba prejavu.
  Pripravte si hlavné myšlienky prejavu. Môžete si naznačiť spojenia. Následne si môžete zoradiť myšlienky. Prejav si môžete napísať na papier či už v celých vetách, alebo v bodoch, ktoré chcete spomenúť.
 2. Pripraviť si hlavnú myšlienku prejavu.
  Treba mať stále na pamäti hlavnú myšlienku prejavu. Na túto myšlienku sa môžete pozrieť z viacerých strán, prekrútiť ju, pozmeniť alebo inak prekvapivo použiť. Ak si počúvajúci zapamätajú hlavnú myšlienku z Vášho prejavu, mali ste úspešný prejav. Následne treba:
 3. Pripraviť si silný úvod a záver.
  Publikum si pamätá najmä úvod (začiatok prezentácie) a záver (hlavnú myšlienku na konci). Preto sa najviac sústredíme na tieto dve časti. Ideálne je, ak vieme úvod a záver naspamät. Snažíme sa prepojiť aj úvod so záverom tak, že obmenu myšlienky v úvode použijeme v závere.
 4. Používajte emócie.
  Emócie sa ľahko pamätajú a zlepšujú celkový dojem z prejavu. Na navodenie správnych emócii môžeme spomaliť či zrýchliť tempo reči, zdôrazniť hlavné myšlienky, či hovoriť v danej emócii, napríklad hovoriť ako zaľúbení či vystrašení.
 5. Používajte Humor.
  Vďaka humoru sú ľudia viac usmiatí. Pamätajte na to, že pri príprave humorného prejavu sa nemusíte trafiť. Treba byť pripravení i na možnosť, že sa publikum bude smiať na úplne neplánovaných miestach, alebo že sa nezasmeje ani raz počas celého vášho humorného prejavu. Tréning robí majstra 🙂
 6. Stojte, keď hovoríte.
  Vďaka vášmu postoju si Vás ľudia ľahšie všimnú a zanecháte lepší dojem. Nechcete byť predsa ten “hlas zo záhrobia.” Dajte si aj pozor na to, ako stojíte – lepší dojem zanecháte, ak ste vystretí a pozeráte do publika.
 7. Očný kontakt.
  Hlavné pravidlo: Pozerať sa iným do očí. Prečo? Publikum má pocit, že ho vnímate a preto dáva na Váš prejav lepší pozor. Ak rpezentujete, pozeranie iným do očí Vás môže vyrušiť. Preto môžete použiť metódu, že nevnímate jednotlivých ľudí, ale sa pozeráte sa dookola mechanicky na pravú stranu, potom na stred a potom vľavo.

Verím, že Vás tipy zaujali. Ak sa chcete na niečo spýtať alebo pridať ďalší tip na vylepšenie, môžete nechať komentár.

Ďalšie odkazy

 • Späť na zoznam článkov